1 SUIT – 2 WAYS

אם עוד לא עשיתן את זה – זה בדיוק הזמן. בדיוק הזמן להשקיע בחליפת מכנסיים. ברור, המילה “חליפה” ישר זורקת את המחשבות שלנו לחודשיים היותר קרירים של השנה, אבל אני פה כדי לשנות את הקו [...]